Góc Hiểu Biết : Dòng xe Piaggio thích dùng loại xăng nào nhất:​

Xe piaggio hiện nay – động cơ thải ít khí xả ra môi trường với bộ chuyển đổi chất xúc tác thứ cấp. Đạt tiêu chuẩn Euro2 về khí xả. Động cơ xe với tỷ số nén lớn từ 10:1 đến 11.5:1 do vậy yêu cầu sử dụng xăng là loại không chì có chỉ số ốc tan tối thiểu là 92 (RON92), tốt nhất là RON 95.

Nghiêm cấm sử dụng xăng (như RON90) thì cháy không hết, hiệu xuất thấp và dễ xảy ra cháy kích nổ làm hư hỏng động cơ. Do vậy người sử dụng cẩn dùng đúng chủng loại xăng mà nhà sản xuất khuyến cáo

HOTLINE: 0986361044

Facebook: https://www.facebook.com/piaggioviety1035/