Góc Hiểu Biết: Xe khó nổ vào buổi sáng cần làm những gì để khắc phục

Vặn tay ga  2 - 4 lần rồi ấn công tắc đề và chỉ đề tối đa 4 lần nếu vẫn chưa nổ máy. Lý do vặn tay ga vì trong chế hoà khí của xe Piaggio trang bị bơm tăng tốc. Mỗi khi vặn tay ga, xăng sẽ bơm trực tiếp vào chế hoà khí để tăng lượng xăng để hỗ trợ quá trình khởi động.

Nghiêm cấm khi xe tắt máy không nên để trẻ vặn tay ga. Việc này làm cho xăng tự bơm vào chế làm ướt bury, tốn xăng và xe rất khó khởi động.